Spolupráca s pani Černegovou bola fakt skvelá. Pristupuje k predaju profesionálne
a maximálne zodpovedne. Vidno, že sa tomu venuje už roky a je to zároveň aj jej
záľuba. Ďakujem Vám za všetku pomoc a pevne dúfam, že sa nám spolupráca ešte
niekedy podarí.