Hore

Lokalita

Druh

Typ

ANNA ČERNEGOVÁ

0907 658 613

Ul. Centrálna 274/1

Hotel Rubín

Hore na 1. poschodie

089 01 Svidník

ZDENKA ČERNEGOVÁ

0907 638 839

Ul. Centrálna 274/1

Hotel Rubín

Hore na 1. poschodie

089 01 Svidník